Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky alebo boli oznámené počas registrácie kupujúcim sú považované za dôverné informácie a sú chránené proti zneužitiu.

Tieto osobné údaje o kupujúcich nebudú poskytované tretím osobám, okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na spracovaní objednávky (prevádzkovatelia, dopravcovia, a pod.). Aj týmto osobám však budú oznamovať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, archivovaním a používaním údajov o ňom, ním uzavretých obchodoch pri využívaní internetového obchodu za vyššie stanovených podmienok.

Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne požiada.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Česko slovenské cukrovinky spoločnosť Redimix, s.r.o. si vyhradzuje právo zasielať registrovaným užívateľom informácie o akciových ponukách. Pokiaľ si zákazník nepraje, aby mu boli zasielané informácie o akčných ponukách (cenová ponuka, sortimentová, atď.), písomne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi internetového obchodu Československé cukrovinky, spoločnosti Redimix, s.r.o.